Gelecek, Hayallerinin Güzelliğine İnananlara Aittir.
Bizi Arayın : +90 242 538 81 85 info@eurohomesalanya.com
ÖNEMLİ
 •   USD  5.6134  5.6235        EUR  6.4316  6.4432        GBP  7.3018  7.3399        DKK  0.86074  0.86497        SEK  0.61928  0.62569        NOK  0.67855  0.68312        RUB  0.08496  0.08607      

Türkiye'de Yatırım
 TÜRKİYE'DE NEDEN YATIRIM YAPMALI?


Eşsiz coğrafi yerleşim; Türkiye, Asya ve Avrupa kıtaları üzerindeki yerleşimi sayesinde Doğu ve Batı arasında eşsiz bir coğrafi yerleşime sahiptir. Orta Asya ve Orta Doğuda yeni gelişmekte olan pazarlara yakınlığı sayesinde eşsiz yatırım fırsatları yaratmaktadır. 
Güçlü uluslar arası yatırım sicili; Yaklaşık 4000’den fazla yabancı sermayeli şirketin varlığı Türkiye’deki yatırım ortamı ve fırsatları hakkında bilgi vermektedir. 
Hızlı gelişen ekonomi; Son 5 yıl içersindeki ortalama % 5.4 ortalama büyüme hızı dinamik ve gelişen bir ekonomiyi işaret etmektedir. Dünya Ticaret Örgütü tarafından da Türkiye dünya ticaretinde en dinamik 20 ülkeden biri olarak açıklanmıştır. 
Geniş Yerel Pazar; Yaklaşık 70 milyonluk nüfusuyla ve hızla artan müşteri satın alma gücüyle, Türkiye yatırımcılara geniş bir yerel pazar vaat etmektedir.  
Yetenekli rekabetçi işgücü; Türkiye’deki işgücü yetenekleri, öğrenme kapasitesi ve rekabetçi oluşuyla yabancı yatırımcılar için fırsatlar oluşturmaktadır. 
Yüksek Kalite Standartları: Üretim ve hizmet sektörlerinde kalite merkezli gelişmeler her geçen gün artmakta olup, birçok firmanın Avrupa Kalite Ödüllerini kazanmasıyla bu gerçek Türk şirketlerince de kanıtlanmıştır. 
Enerji kaynaklarına geçiş yolu; Türkiye, Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya’ya coğrafi yakınlığı sayesinde petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarına ulaşım açısından çok önemli bir noktadadır. 
Telekomünikasyon ağı; Türkiye’nin en sok teknoloji ile donatılan genç telekomünikasyon ağı, gelişmiş ülkelerin sistemleriyle kolayca yarışabilecek seviyededir.
Kafkaslar, Orta Asya ve Avrupa’ya güçlü bağlar : Asya ve Avrupa kıtaları üzerindeki yerleşimi ve özellikle Kafkaslar ve Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetleri ile güçlü tarihsel ve kültürel bağları sayesinde Türkiye bu ülkelerdeki pazarlara giriş açısından önemli bir geçiş konumundadır.

 

TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 SEBEP
 

1. BAŞARILI EKONOMİ
 
Hızla gelişen ekonomi; 2002 yılında 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2012 yılında üç kattan fazla artarak 786 milyar ABD dolarına yükseldi (TÜİK)
İstikrarlı ekonomik büyüme; son 10 yılda reel GSYİH yıllık ortalama % 5 arttı (TÜİK)
Yıllık ortalama % 5,2 oranındaki reel GSYİH büyüme hızıyla 2012-2017’de OECD üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomi olması beklenen ve gelecek vaat eden bir ekonomi (OECD Ekonomik Görünüm No.91)
2012 yılında dünyanın en büyük 16. ekonomisi ve AB bölgesi ile karşılaştırıldığında en büyük 6. ekonomi (Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre GSYİH, IMF WEO)
Son 10 yılda 123 milyar ABD doları doğrudan yabancı yatırım çeken kurumsallaşmış ekonomisiyle 2012 yılı için doğrudan yabancı yatırımda dünyanın en cazip 13. ülkesi (A.T. Kearney Doğrudan Yabancı Yatırımlar Güven Endeksi)
2002 ve 2012 yılları arasında % 325 artışla 153 milyar ABD dolarına yükselen ihracat hacmiyle dinamik ve olgun bir özel sektör (TÜİK)

2. NÜFUS
 
76 milyonluk nüfus (2012, TÜİK)
AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç nüfus (Eurostat)
Yarısı 30,1 yaşın altında nüfus (TÜİK)
Genç, dinamik, eğitimli ve çok kültürlü nüfus

3. NİTELİKLİ VE REKABETÇİ İŞ GÜCÜ
 
27 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive profesyonel (TÜİK)
Artan çalışan verimliliği
170’ten fazla üniversiteden yıllık yaklaşık 600.000 mezun (2012, ÖSYM)
Yarısı meslek liseleri ve teknik liselerden olmak üzere 700.000’in üzerinde lise mezunu (2012, Milli Eğitim Bakanlığı)

4. LİBERAL VE YENİLİKLERE AÇIK BİR YATIRIM ORTAMI
 
1997 yılından bu yana doğrudan yabancı yatırım üzerindeki kısıtlamalar açısından OECD üyesi ülkeler arasında ikinci en büyük reformcu (OECD DYY Düzenlemeleri Kısıtlayıcılık Endeksi 1997-2012)
Ortalama 6 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam (OECD’ye üye ülkelerde bu süre 12 günü aşmaktadır)
Son derece rekabetçi yatırım koşulları
Güçlü bir sanayi ve hizmet kültürü
Tüm yatırımcılara eşit muamele
33.000’in üzerinde yabancı sermayeli şirket
Uluslararası tahkim
Transfer garantisi

5. ALTYAPI
 
Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı
Son derece gelişmiş, düşük maliyetli deniz ulaşımı
Orta ve Doğu Avrupa’ya demir yolu ile ulaşım avantajı
İyi yapılandırılmış ulaşım imkânları ve çoğu AB ülkesine doğrudan sevkiyat mekanizması

6. MERKEZİ KONUM
 
Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında doğal bir köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktası
Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,5 milyar müşteriye kolay erişim imkânı
Toplam GSYİH’leri 25 trilyon ABD doları olan çok sayıda pazara erişim

7. AVRUPA’NIN ENERJİ KORİDORU VE TERMİNALİ
 
Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi
Dünyadaki kanıtlanmış birincil enerji rezervlerinin % 70’ten fazlası Türkiye’ye oldukça yakın bölgelerde yer alırken, en büyük enerji tüketicisi konumundaki Avrupa, Türkiye’nin batısında yer alarak ülkeyi enerji transferinde kilit nokta, bölgede ise bir enerji terminali yapmaktadır

8. DÜŞÜK VERGİLER VE TEŞVİK OLANAKLARI
 
% 33’ten % 20’ye düşen Kurumlar Vergisi
Kurumlar Vergisi’nden tamamen veya kısmen muafiyet ve işverenlerin sosyal güvenlik payına destek gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler için uygulanan vergi avantajlarının yanı sıra arazi tahsisi
Ar-Ge Kanunu
İthalatın azaltılmasını amaçlayan stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlara yönelik teşvikler

9. AB İLE 1996'DAN BU YANA GÜMRÜK BİRLİĞİ
 
AB ile 1996’dan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği ve 22 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması
Üzerinde çalışılmakta olan yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları
AB ile yürütülen katılım müzakereleri

10. BÜYÜK İÇ PAZAR
 
2002-2012 arasında 0,1 milyondan 20 milyona ulaşan genişbant internet abonesi sayısı
2002-2012 arasında 23 milyondan 68 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı
2002-2012 arasında 16 milyondan 54 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı
2002-2012 arasında 33 milyondan 131 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı
2002-2012 arasında 13 milyondan 31,8 milyona ulaşan yabancı turist sayısı
 
Kaynak: invest.gov.tr

 

Neden Türkiye’de Gayrimenkul Yatırımı yapılmalı?


Türkiye son dönemde emlak yatırımcıları için en güncel yatırım alanı. Düşük fiyatlar, AB’e katılma durumu ve güçlü bir ekonomi, Türkiye’yi bu dönemde en iyi gayrimenkul yatırım alanlarından biri haline getiriyor. 
Emlak değerlerindeki düşüşün yatırım avantajlarına dönüşmesi-değişken stoklar menkul kıymetler borsasına yatırım anlamına geliyor. Eğer daima neler olup bittiğini gözeten ve sonraki en İyi’yi hissetme kabiliyetine sahip bir profesyonel değilseniz borsada yalnız kalabilirsiniz. Bugün, gayrimenkul yavaş ama istikrarlı ve uzun vadede çok daha karlıdır. “Arazi satın al, artık yapmıyorlar”, Mark Twain’in bu ünlü sözü, bir yatırımcı nereye yatırım yapılacağını sorduğu zaman sık sık alıntılanır. Son birkaç yıldır piyasalardaki zayıf performans da dikkate alınırsa, gayrimenkul yatırımları kesinlikle çok daha çekici ve daha az tehlikeli bir seçenektir. Birçok fon yöneticisi kâr yapmak için emlak piyasası arıyor.Gayrimenkulünüzün değerinin yıldan yıla artacağına dair kesin bir garanti olmamasına rağmen,  mülklerini bir süreliğine tutma cesaretine sahip olanlar her zaman kazançlı çıkıyor. Başka nerede bankadan kredi alıp, kiracı ile krediyi geri ödeyebilirsiniz? Neden Türkiye? Bu sıralar Türk gayrimenkul sektörüne yatırım yapmanın ideal olduğu geniş bir platformda dikkate alınmaktadır. 
Türkiye; AB katılım sürecinin hızlanmasıyla, geleneksel emlak piyasası içinde büyük  fark yaratıyor. Türkiye’nin hızla büyüyen bir turizm endüstrisi var ve büyümeye de devam edecek gibi görünüyor. Kaliteli konaklama için gittikçe artan talepler gayrimenkul yatırımcıları için ideal. Harika plajları ve iklimi ile Avrupa’nın en popüler tatil yerlerini geride bırakmaktadır. Türkiye’de emlak fiyatları oldukça rekabetçi ve tüm göstergeler, daha fazla uçuş, mortgage gibi daha olgun bir AB uygulaması oluşması halinde Türk gayrimenkulünün hızla takdir edileceğini göstermektedir. Türkiye’nin emlak yatırımcıları için ekstra bir çekiciliği vardır: 70 milyon gibi büyük bir Türk nüfusu, ülke içerisinde gayrimenkule muazzam bir talep oluşturmaktadır, dolayısıyla yabancı yatırıma tamamen bağımlı değildir. AB-Türkiye uygulaması başarılı olursa, o zaman en iyi yerlerde kaliteli konaklama talebi çok daha büyük olacaktır.


 
 


 1. Alanya Emlak
  Ofis : +90 242 538 81 85 
  Ümit : +90 532 307 98 08
   eurohomesalanya@gmail.com
   Hacet Mah. Eşref Kahvecioğlu Cad.      
                Himmetoğlu Apt. No: 75 / A
                Alanya / Antalya / Türkiye
   Çalışma Saatleri
                Pazartesi-Cumartesi : 09:00 - 18:00
                Pazar günleri kapalı
   
Copyrights 2013 © Euro Homes Alanya Tüm hakları saklıdır.             Рейтинг@Mail.ru
Designed by ARGEYA